A fizikai valóság törvényei

Természetesen nem matematikai-fizikai képletekkel, hanem izgalmas, érdekes, közérthető
információkkal foglalkozunk.

A Világegyetem történetét a Big Bang-gal kezdődően tekintjük át napjainkig. Az anyagi valóság megismerésének tudománya, a fizika, jelenleg holtponton van. Az eddigi eredmények: többek között a Newtoni Mozgás- és Gravitációs Törvények, az Einsteini Relativitás Elméletek, a kvantum elméletek, vagy a Standard Model kísérletekkel igazolhatók. A ma rendelkezésünkre álló technológiai lehetőségeink korlátozzák az új fizikai hipotézisek gyakorlati tesztelését. Így még a fizikusok legszebb reményeit beteljesíteni ígérő húrelméleteket is csak távolságtartó érdeklődéssel vizsgáljuk.

Comments are closed