A teljesség látása (Egyén és közösség- Magánélet)

Az előadássorozat nem tud, de nem is kíván receptet adni a teljes élethez. Mindössze bizonyítani szeretné egyfajta perspektívikus életlátás mindenre kiterjedő hasznát. Ha ismerjük és méltányoljuk közös múltunkat és a nagyobb kereteket, amelyben élünk, sokat veszíthet súlyából hétköznapi életünk sokszor túlértékelt jelentősége. Az egyéni élet mérsékelt jelentőségének tudata elvezethet bennünket a felismeréshez: jelenleg az egyed és a faj egésze közötti kapcsolat halmozott diszfunkció, aminek harmónikussá tételéhez valamennyiünk erőfeszítésére szükség van. A teljesség látása segíthet bennünket magánéletünkben is. Értés, tudatosítás, elfogadás a kulcsok, melyekkel megtörhetjük ördögi köreinket, melyek a szükséges tisztánlátás, vagy életvezetési hibáink miatt energiáink szétszóródásához vezethetnek.

Comments are closed