AZ ÉLETLÁTÁS TELJESSÉGE – ELŐADÁSSOROZAT

Egyéni szellemi-lelki egyensúly megteremtése napjainkban

Az előadássorozat a legszélesebb perspektívában kívánja megragadni a ma embere lehetőségeit egy értelmes, egészséges életvitel megteremtésére. Ehhez szükségszerűen ismernünk kell azokat az előzményeket, amelyek a mai ember generáció ellentmondásos helyzetét alakították. Ellentmondásos, mert az anyag önszerveződési folyamata az ember megjelenésével,az intelligens élet kifejlődésével, egyre inkább nyilvánvalóan,rendkívül önveszélyes formációnak bizonyul, miközben szédítő lehetőségeket kínál a távolabbi jövőt illetően.

Az előadássorozat először a természettudományos ismereteket foglalja rövid világképbe, a fizika és az evolúciós biológia eredményeinek tükrében. Hogyan tették lehetővé a fizikai valóság törvényei az élet kialakulását, miként haladt az evolúciós folyamat állatőseink, majd a majom főemlősök során, ami a mai ember kiformálódásához vezetett. Röviden összefoglaljuk az évmilliós fejlődés által belénk kódolt genetikai örökség és a mindenkori társadalmi környezet, a biológiai és kultúrális evolúció, hatását viselkedésünkre, ösztöni reakcióinkra, érzelmeinkre, gondolkodásunkra.

Az utolsó néhány előadás a kiútkereséssel foglalkozik. Az emberi közös önazonosságtudat hiánya vezetett az individualizmus zsákutcájába. Kétségbeesett, szánalmas, olykor már mulatságos hévvel törekszünk egymás fölébe kerülni, szerezni, birtokolni, kitűnni, figyelmet magunkra vonni. De megváltást keresünk társkapcsolatainkban,
munkában, vallásos-spirituális meggyőződéseinkben is. Mivel a nagyobb -faji- relációban való gondolkodásnak és cselekvésnek jelenleg nincsenek intézményesített lehetőségei és tradíciói, megvizsgáljuk, hogy életünknek az adott tétjei és a vázolt teljesebb kép tudata kialakíthat-e egy olyan harmónikus életlátást, ami kielégíti egyéni szükségleteinket, de egyben szolgálja nagy egész érdekeit is.

Comments are closed